Osteopathie met aandacht voor je klachten

Osteopathiepraktijk Vlaams-Brabant -   BudingenEric Van Tendeloo -   Golf en osteopathie - BasisprincipeLEVEN IS BEWEGEN

Stilstaand water wordt troebel en vormt een bron van besmetting. Ook in het lichaam gebeurt dit. Eens de circulatie is verstoord, dan wordt het weefsel ziek.

Ons lichaam vormt één groot geheel waarvan de verschillende structuren onderling met elkaar verbonden zijn, elk over een eigen individuele beweeglijkheid beschikken maar elkaar wel onderling beïnvloeden. Binnen dit geheel beweegt alles in normale omstandigheden in harmonie. Wanneer dit evenwicht verstoord geraakt, indien de mobiliteit van een bepaalde structuur beperkt is, zal dit zijn weerslag hebben op de rest van het lichaam en wordt de algemene harmonie verstoord. Dit zal zich meestal uiten in verschillende klachten van pijn tot vermoeidheid. Dit is wat we de osteopathische laesie te Budingen noemen. Deze kan zowel een externe (val, shock, trauma) als interne (emotie, voeding, erfelijkheid..) oorzaak hebben.

STRUCTUUR EN FUNCTIE BEÏNVLOEDEN ELKAAR

De functie creëert het orgaan, de bouw van elk gewricht bepaalt zijn eigen specifieke beweeglijkheid. Alle structuren (botten, spieren, organen...) zijn vanuit hun specifieke functie ontstaan. Botten zorgen bijvoorbeeld voor bescherming, spieren voor beweging enzovoort.
Een veranderde functie zal dus ook andere eisen stellen aan de structuur en zo kan overbelasting na verloop van tijd een verandering in de structuur (zoals bijvoorbeeld. artrose, ontsteking,...) veroorzaken, waardoor ook de functie zal verminderen. Deze verminderde mobiliteit ter hoogte van de verschillende structuren is in de osteopathie van enorme diagnostische betekenis.

AUTOREGULATIE

Het lichaam beschikt over zelfregulerende krachten en is normaal in staat zichzelf te verdedigen. Mits bepaalde correcte bijsturingen kan het zichzelf ook genezen. Gezondheid is een vorm van dynamisch evenwicht. Er zijn talrijke situaties waardoor het lichaam uit evenwicht kan gebracht worden. De osteopathie richt zijn handelingen op herstellen en/of stimuleren van deze zelfregulerende krachten; daar waar de mobiliteit wordt hersteld, wordt de circulatie weer mogelijk en zal er een herstel volgen.

DE MENS IS EEN ONDEELBAAR GEHEEL

Het menselijk lichaam vormt een ondeelbare eenheid en functioneert ook als één geheel. De verschillende bindweefselstructuren (fasciën) vormen één groot raderwerk waarlangs de organisatorische krachten zich zullen verspreiden. Ze zijn onderling met elkaar verbonden, gaan in elkaar over en vormen één groter geheel. Dit is één van de verklaringen waarom een bepaalde oorzaak tot symptomen kan leiden op een totaal andere plaats, maar ook waarom we via een behandeling van één bepaalde structuur invloed kunnen hebben op een andere, zelfs op het volledige lichaam.

Wens je meer informatie over onze behandelingen? Neem dan zeker contact met ons op.

Back to Top